Vi tilbyr førstehjelpskurs til arbeidsplasser, grupper, lag og foreninger.

For mer informasjon ta kontakt med oss 

Nedsatt matlyst ? Problemer med å få i deg nok eller riktig mat ? Da er ernæringstilskudd viktig for deg.

Næringsproduktene dekker delvis, eller komplett behov for ernæring og blir spesialtilpasset ditt behov av vår kliniske ernæringsfysiolog. 

Trenger du hjelp til ernæring eller har spørsmål ? Vår Kliniske ernæringsfysiolog gjør også hjemmebesøk ved behov. 

Ta kontakt med oss på tlf 63850202 

 

NORILCO er en landsdekkende organisasjon for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft. Foreningen har fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres pårørende, og jobber aktivt med å påvirke myndighetene for en økt satsing på forebygging, forskning og diagnostikk. 

Norilco har gjevnlige samlinger og arrangementer for sine medlemmer. 

Neste medlemsmøte er 21 August på Olavsgård Hotell hvor tema for kvelden er brokk.

Du eier din blå resept

Det er ikke lenger slik at du må ha resepten med deg i hånden til utleverer.

Blå resepten er elektronisk og du står selv fritt til å velge hvor du vil hente ut dine produkter. 

Slik kan du velge de du mener gir deg best service, og sitter på fag kunnskap om ditt produkt og bruken av dette.  

Vi kan utlevere resept på disse områdene: 

- Stomi

- Ernæring 

- Inkontinens

- Urin retensjon 

Gratis hjemlevering av varer er vår ekstra serice til deg :)