Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Farmatek Shop AS, har ingått avtale om direkte oppgjør med Helfo og kan kreve refusjon etter blåreseptforskriften i folketrygdloven § 5-14 «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv».

Finansieringen av ordningen med blå resept består av to deler:

  • Egenandeler fra kunden
  • Refusjon fra Helfo

Blå resept omhandler både legemidler (apotek), næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell (apotek og bandasjist). Apotek og bandasjist er pliktig til å sette seg inn i gjeldene forskrifter og regelverk før det sendes krav til Helfo.

Blå resept

Lege kan forskrive på blå resept når en sykdom er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. Kravet til langvarighet gjelder ikke for stønad til § 4.

Hos oss  

Kan du hente ut Blå resept på medisinsk forbruksmateriell på

  • Stomiprodukter
  • Inkontinens/urinveisproblemer

 

 

E-resept

Blå resepter blir nå kun sendt elektronisk til apotek/bandagist