Privatpersoner får frikort for helsetjenester når de har betalt over et visst beløp i egenandeler. De slipper da å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Behandlere og tjenesteytere må rapportere alle godkjente egenandeler minst hver 14. dag.

Hensikten med frikortordningene er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten.

Det finnes to frikortordninger, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2. De gjelder for ulike helsetjenester. Har innbygger fått frikort i den ene ordningen, kan det ikke benyttes i den andre ordningen.

Pasienten kan selv følge med på hvilke egenandeler som er registrert på ham/henne ved å gå inn på helsenorge.no og logge seg inn.

Folketrygdloven § 5-3 omtaler utgiftstaket som gir rett til frikort og hvilke egenandeler som hører inn under frikortordningen. Stortinget bestemmer for hvert år hvilket beløp som skal utgjøre egenandelstaket.

Egenandelstak 1 for 2018: 2 258 kroner

Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 1 er godkjente egenandeler fra

  • apotek/bandasjist
  • lege
  • psykolog
  • sykehus/poliklinikk
  • laboratorier og røntgeninstitutt
  • pasientreiser

 

Egenandelstak 2 for 2018: 2025 kroner 

Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 2 er godkjente egenandeler fra:

  • behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannsykdommer 
  • opphold ved godkjente rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak (RHF)
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF