Hos oss kan du hente ut ditt stomiutstyr på Blå Resept, Farmatek Shop har oppgjøravtale med Helfo. 

Stomi er en kunstig kroppsåpning hvor tarm eller urinvei er ført ut til overflaten av huden. Hensikten er å erstatte eller avlaste et sykt organ ved å føre avføring eller urin ut gjennom stomien. Ved colostomi er det tykktarmen (colon) som er lagt ut, ved ileostomi tynntarmen (ileum) og ved urostomi er det urinveiene.

Å få anlagt stomi eller reservoar er ett stort inngrep og medfører endring i livssituasjon, selvbildet og forhold til egen kropp. Allikevel kan de fleste stomi opererte leve som før på alle måter. Utfordringer vil komme enten før eller siden, men med godt støtteapparat og valg av riktige produkter kan problemene løses. 

Hos oss kan du få hjelp til å løse problemer som skulle oppstå. Vi hjelper deg å velge og veilede deg i bruk av produkter til din problemstilling. 

I samarbeid med deg og din stomisykepleier ønsker vi å være til hjelp på veien videre med din stomi. 

 

 

Vi fører alle produkter på markedet